Moor yel-bũna 2 soaba

Yel-bũn 40 sẽn yaa moor ne fãrende, sẽn yaa a Timote Kaboré sẽn kõ tõndo.

Sẽn na n yɩl n tõoge n kelge, rĩ «play» wã zugu. Yel-bũnda a yembrã sãn sa, bɩ rĩ yel-bũnd sẽn pʋgdã.